Có 1 kết quả:

nhẹt
Âm Nôm: nhẹt
Unicode: U+2ADF4
Tổng nét: 18
Bộ: thuỷ 水 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhẹt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhẽo nhẹt