Có 1 kết quả:

phà
Âm Nôm: phà
Unicode: U+2AE01
Tổng nét: 20
Bộ: thuỷ 水 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phà

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bến phà