Có 1 kết quả:

trộm
Âm Nôm: trộm
Unicode: U+2AE04
Tổng nét: 20
Bộ: thuỷ 水 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trộm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vụng trộm