Có 1 kết quả:

hẻo
Âm Nôm: hẻo
Tổng nét: 22
Bộ: thuỷ 水 (+19 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AE0A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hẻo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hẻo lánh