Có 1 kết quả:

lánh
Âm Nôm: lánh
Unicode: U+2AE1D
Tổng nét: 9
Bộ: hoả 火 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lánh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lấp lánh