Có 1 kết quả:

nôi
Âm Nôm: nôi
Unicode: U+2AE2F
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nắng nôi