Có 1 kết quả:

đèn
Âm Nôm: đèn
Unicode: U+2AE38
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đèn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đèn biển, đèn cù, đèn đóm, hoa đèn, thắp đèn