Có 1 kết quả:

đét
Âm Nôm: đét
Unicode: U+2AE3D
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đét

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khô đét