Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 15
Bộ: hoả 火 (+11 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AE63
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hơ qua lửa