Có 1 kết quả:

nướng
Âm Nôm: nướng
Unicode: U+2AE77
Tổng nét: 17
Bộ: hoả 火 (+13 nét)
Hình thái: ⿰𠀎𧘇
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nướng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nướng cá