Có 1 kết quả:

tranh
Âm Nôm: tranh
Tổng nét: 15
Bộ: trảo 爪 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AE98
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tranh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phân tranh