Có 1 kết quả:

húc
Âm Nôm: húc
Unicode: U+2AEAC
Tổng nét: 10
Bộ: ngưu 牛 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

húc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trâu bò húc nhau