Có 1 kết quả:

nu
Âm Nôm: nu
Unicode: U+2AEB9
Tổng nét: 8
Bộ: khuyển 犬 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)