Có 1 kết quả:

lốt
Âm Nôm: lốt
Unicode: U+2AEC3
Tổng nét: 12
Bộ: khuyển 犬 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lốt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lốt rắn