Có 1 kết quả:

gảng
Âm Nôm: gảng
Unicode: U+2AEC8
Tổng nét: 14
Bộ: khuyển 犬 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gảng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)