Có 1 kết quả:

cấn
Âm Nôm: cấn
Tổng nét: 17
Bộ: khuyển 犬 (+14 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AECA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cấn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lợn cấn (lợn có chửa)