Có 1 kết quả:

vua
Âm Nôm: vua
Unicode: U+2AEDF
Tổng nét: 10
Bộ: ngọc 玉 (+6 nét)
Hình thái: ⿱𠃌
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vua

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vua quan, vua cờ