Có 1 kết quả:

sượng
Âm Nôm: sượng
Unicode: U+2AF44
Tổng nét: 13
Bộ: sinh 生 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sượng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sượng sùng