Có 1 kết quả:

giới
Âm Nôm: giới
Tổng nét: 10
Bộ: điền 田 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Unicode: U+2AF50
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giới hạn; giới thiệu; hạ giới