Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 11
Bộ: điền 田 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Unicode: U+2AF56
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nà (ruộng)