Có 1 kết quả:

vẽ
Âm Nôm: vẽ
Tổng nét: 12
Bộ: điền 田 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AF57
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 2

1/1

vẽ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn bánh vẽ