Có 1 kết quả:

đền
Âm Nôm: đền
Tổng nét: 14
Bộ: điền 田 (+9 nét)
Hình thái: 𡱒
Unicode: U+2AF5B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đền

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đền đài, đền rồng