Có 1 kết quả:

ruộng
Âm Nôm: ruộng
Tổng nét: 15
Bộ: điền 田 (+10 nét)
Hình thái: ⿺
Unicode: U+2AF5E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ruộng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ruộng nương, đồng ruộng