Có 1 kết quả:

dầu
Âm Nôm: dầu
Tổng nét: 16
Bộ: điền 田 (+11 nét)
Unicode: U+2AF60
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dầu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)