Có 1 kết quả:

ruộng
Âm Nôm: ruộng
Unicode: U+2AF63
Tổng nét: 18
Bộ: điền 田 (+13 nét)
Hình thái: ⿺⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ruộng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ruộng nương, đồng ruộng