Có 1 kết quả:

còng
Âm Nôm: còng
Tổng nét: 12
Bộ: nạch 疒 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AF71
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

còng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

còng lưng, còng queo