Có 1 kết quả:

lầm
Âm Nôm: lầm
Tổng nét: 13
Bộ: mục 目 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AFAD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lầm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lầm lỡ