Có 1 kết quả:

hân
Âm Nôm: hân
Tổng nét: 13
Bộ: mục 目 (+8 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AFAF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hân

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)