Có 1 kết quả:

biết
Âm Nôm: biết
Unicode: U+2AFCD
Tổng nét: 15
Bộ: thỉ 矢 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

biết

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)