Có 1 kết quả:

nề
Âm Nôm: nề
Unicode: U+2AFD7
Tổng nét: 10
Bộ: thạch 石 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nề

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thợ nề