Có 1 kết quả:

mài
Âm Nôm: mài
Tổng nét: 13
Bộ: thạch 石 (+8 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AFE5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mài dao