Có 1 kết quả:

phon
Âm Nôm: phon
Unicode: U+2AFF1
Tổng nét: 16
Bộ: thạch 石 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phon

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phon (vôi)