Có 1 kết quả:

thờ
Âm Nôm: thờ
Tổng nét: 14
Bộ: kỳ 示 (+9 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B01F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thờ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thờ cúng