Có 1 kết quả:

đụn
Âm Nôm: đụn
Tổng nét: 16
Bộ: mễ 米 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B0C9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đụn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đụn khói, đụn thóc