Có 1 kết quả:

bón
Âm Nôm: bón
Unicode: U+2B0D8
Tổng nét: 22
Bộ: mễ 米 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bón

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)