Có 1 kết quả:

váng
Âm Nôm: váng
Tổng nét: 14
Bộ: mịch 糸 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B0EE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

váng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)