Có 1 kết quả:

luạ
Âm Nôm: luạ
Unicode: U+2B0F5
Tổng nét: 15
Bộ: mịch 糸 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

luạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là