Có 1 kết quả:

may
Âm Nôm: may
Unicode: U+2B0F7
Tổng nét: 15
Bộ: mịch 糸 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

may

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

may vá, may áo