Có 1 kết quả:

lèo
Âm Nôm: lèo
Unicode: U+2B0FC
Tổng nét: 16
Bộ: mịch 糸 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lèo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lèo nhèo