Có 1 kết quả:

mành
Âm Nôm: mành
Unicode: U+2B101
Tổng nét: 17
Bộ: mịch 糸 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mành

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mành mành