Có 1 kết quả:

buột
Âm Nôm: buột
Unicode: U+2B102
Tổng nét: 18
Bộ: mịch 糸 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

buột

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)