Có 1 kết quả:

túi
Âm Nôm: túi
Unicode: U+2B106
Tổng nét: 19
Bộ: mịch 糸 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

túi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

túi bụi; túi thơ