Có 2 kết quả:

luạlụa
Âm Nôm: luạ, lụa
Unicode: U+2B109
Tổng nét: 19
Bộ: mịch 糸 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

luạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là

lụa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là