Có 1 kết quả:

bời
Âm Nôm: bời
Unicode: U+2B110
Tổng nét: 21
Bộ: mịch 糸 (+15 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bời

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)