Có 1 kết quả:

mỏ
Âm Nôm: mỏ
Unicode: U+2B13C
Tổng nét: 15
Bộ: phũ 缶 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ (cái nồi)