Có 1 kết quả:

tha
Âm Nôm: tha
Unicode: U+2B141
Tổng nét: 9
Bộ: võng 网 (+0 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tha

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tha (con mắt)