Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2B155
Tổng nét: 13
Bộ: dương 羊 (+7 nét)
Hình thái: ⿰𠨿
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con dê; dê cụ, dê xồm