Có 1 kết quả:

lành
Âm Nôm: lành
Unicode: U+2B15E
Tổng nét: 19
Bộ: dương 羊 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lành

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lành mạnh; tốt lành