Có 1 kết quả:

kháu
Âm Nôm: kháu
Tổng nét: 20
Bộ: dương 羊 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B15F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

kháu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kháu khỉnh