Có 1 kết quả:

bay
Âm Nôm: bay
Tổng nét: 15
Bộ: vũ 羽 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B16B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bay nhảy